01 4611 998
info@fidestum.hr

Uslijed čestih pitanja naših klijenata odlučili smo najzanimljivije među njima izdvojiti i objaviti. Nadamo se da ćete i vi ovdje pronaći odgovore iz područja računovodstva, financija, poreza, obračuna plaća, izrade investicijskih studija i poslovnih planova. U slučaju da imate bilo kakvo pitanje iz prethodno navedenih područja, slobodno nam se obratite, rado ćemo vam odgovoriti.

 Obrt ili firma (d.o.o.)

Često postoji nedoumica koja je razlika između obrta i firme, koje su prednosti otvaranja obrta, a koje su prednosti otvaranja društva s ograničenom odgovornošću.

 Odgovor

Društvo sa ograničenom odgovornošću – ova opcija je svakako zanimljiva ukoliko se u budućnosti planirate baviti poduzetništvom. Pravna osoba posluje  prema Zakonu o poreza na dobit gdje se dobitak utvrđuje na temelju prihoda  i nastalih rashoda u porezno razdoblju. Porez na dobitak plaća se 20 % (ako isplaćujete dobit,  prilikom same isplate još 12 % + prirez). Morate voditi računa i o tome da ako ste odgovorna osoba (direktor), a nemate izvora osiguranja kao u vašem slučaju (nezaposlena osoba) trebate plaćati doprinose na poduzetničku plaću (osnovica 8.653,70 kn) i to ujedno nije trošak tvrtke već Vaš osobni.

*U ovom slučaju savjetujemo Vam zaposlenje u svojoj tvrtki. Još uvijek imate kao direktor mogućnost zaposlenja na minimalnu plaću koja iznosi oko 2.984,78 bruto.

Ako se odlučite registrirati tvrtku i ako imate novac za kapital u iznosu od 20.000,00 registrirajte  odmah  d.o.o. a ne j.d.o.o. (razlog – kada ostvarite dobitak iznad 20.000,00 kn trebate izvršiti upis temeljnog kapitala u sudski registar).

Obrt – registracija je jednostavna i troškovi otvaranja su mali. Zatvaranje je također jednostavno. Poslujete prema Zakonu o porezu na dohodak te u poslovanju primjenjujete sistem blagajne (naplaćeno je primitak, a plaćeno izdatak. Razlika predstavlja dohodak za oporezivanje). Dohodak se oporezuje prema poreznim razredima. Neoporezivi dohodak na mjesečnoj razini iznosi 2.200,00 kn, a može biti i veći ovisno o broju uzdržavanih članova. Stopom od 12% oporezuje se dohodak do jednog osnovnog osobnog odbitka (2.200,00 kn) , stopom od 25% dohodak iznad jednog osobnog odbitka do četiri osobna odbitka (6.600,00) kn, a stopom od 40% dohodak iznad četiri osobna odbitka (8.800,00 kn).  Ne smijemo zaboraviti ni prirez porezu na dohodak (ovisno o prebivalištu).

*Obrt preporučamo u slučaju ostvarivanja malog prometa.

 Nedostatak d.o.o. u odnosu na obrt pojavljuje se kod zatvaranja. Ukoliko želite zatvoriti d.o.o. morate provesti likvidacijski postupak.

 Primici iz inozemstva

Na koji način prijaviti primitke iz inozemstva?

 Odgovor

Ukoliko primate drugi dohodak iz inozemstva obvezni ste u roku od 8 dana izvršiti upis u Registar poreznih obveznika (RPO) bez obzira na kontinuiranost i visinu dohotka kojeg ste ostvarili. Primici poreznog obveznika iz inozemstva od kojih se utvrđuje drugi dohodak (osim iznimaka) podliježu obračunavanju doprinosa prilikom svake primljene uplate iz inozemstva. U vašem slučaju obvezni ste sami obračunati i uplatiti doprinos za MIO I i MIO II ( kod inozemnog dohotka nema obveze doprinosa za ZO).

Doprinose (i porez – ukoliko ga nije obračunao i uplatio isplatitelj drugog dohotka) ste obvezni obračunavati po primitku uplate iz inozemstva . Također, REGOSU se šalje RS-m obrazac (mjesečno), a Poreznoj upravi IDD obrazac (mjesečno) i ID-1 obrazac (na kraju godine). Poreznu prijavu podnosite na kraju godine. Ukoliko ste sami obračunavali i uplaćivali porez tada za Vas ne postoji zakonska obveza (ali imate na to pravo) podnošenja porezne prijave, a ukoliko je isto činio isplatitelj drugog dohotka tada morate podnijeti poreznu prijavu na kraju godine.

Koje potvrde/papire moram priložiti poreznoj upravi?

Potrebno je samo popuniti Obrazac za prijavu u registar poreznih obveznika.

Imam li pravo na povrat poreza (nezaposlen sam u HR, imam samo nekoliko honorarnih poslova)?

Postoji mogućnost povrata poreza, ali oprezno pristupite odluci o podnošenju porezne prijave. Svaka porezna prijava građana je slučaj za sebe te uz mogućnost povrata uvijek postoji i mogućnost da ćete morati i uplatiti razliku.

Plaćam li porez na kompletan novac primljen od firme iz inozemstva ili samo na honorar (odbijaju li se putni troškovi, smještaj, itd.)?

Ako primitke utvrđujete kao drugi dohodak u tom slučaju kao trošak priznaju se samo plaćeni doprinosi (primitak umanjen za doprinose je dohodak). Putni troškovi, troškovi smještaja i sl. u tom slučaju nisu vam priznati trošak. Međutim, Vi imate mogućnost  promijeniti oporezivanje prema čl. 47. Pravilnika o porezu na dohodak koji glasi – Porezni obveznik koji obavljanjem djelatnosti ostvaruje primitke i izdatke) od kojih se utvrđuje drugi dohodak, može na vlastiti zahtjev, prema čl. 32. Zakona st.6., po osnovi tih primitaka utvrđivati dohodak na način propisan člancima 19. do 24. Zakona, pod uvjetom da podnese prijavu u registar poreznih obveznika.  Prijava se podnosi u roku 8 dana od ostvarivanja primitka ili na kraju godine za iduću godinu. U ovom slučaju utvrđujete dohodak na temelju poslovnih knjiga, a niste registrirani obrtnik. Ako se odlučite na takav način oporezivanja tada će Vam putni troškovi, troškovi smještaja i ostali troškovi umanjiti osnovicu za oporezivanje.

 Povremeni rad uz mirovinu

U mirovini sam i imam potrebu povremeno raditi kao savjetnik u području energetike. Uz zadržavanje mirovine, koliki bi bili moji porezi i doprinosi, ako bih se prijavio u registar poreznih obveznika kao paušalni obveznik i imao ukupni godišnji prihod od 85.000,00 kn (Prema Izmjeni Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (Nar. nov., br. 61/12.). Detaljnije, zanima me kako bi mi se obračunali doprinosi, ako bi porez iznosio predviđenih 1.530,00 kn za najnižu grupu prihoda?

 Odgovor

Ukoliko se odlučite upisati u registar poreznih obveznika te plaćati porez na svoj dohodak u paušalnom iznosu tada ste prema čl.90. Zakona o mirovinskom osiguranju obvezni obustaviti mirovinska primanja. Naime, korisniku mirovine koji se zaposli ili počne obavljati djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja, mirovina se obustavlja (osim u slučajevima koji su navedeni u čl.10 st.1. t.8 te čl. 16 a. Zakona o mirovinskom osiguranju).

Ukoliko se pak odlučite upisati u registar poreznih obveznika (uz obustavu mirovine) tada će Vam doprinosi na osnovicu u paušalnom iznosu od 3.146,80 kn iznositi:

MO (20%) = 629,36 kn (ili 472,02 za I. stup + 157,34 kn za II. stup.)

ZO (13%) = 409,08 kn

ZO – ozljeda (0,5%) = 15,73 kn

UKUPNO = 1.054,17 kn 

Postoji opcija da svoje usluge obavljate temeljem ugovora o djelu ukoliko način na koji pružate svoju uslugu udovoljava uvjetima potrebnim za stjecanje mogućnosti obavljanja određenog posla na temelju ugovora o djelu (tada ne postoji obveza plaćanja doprinosa). Pravilnikom o doprinosima (čl.233) određeno je da se plaća samo porez i prirez te sukladno tome ne postoji obveza obustave mirovine.

 Autorska prava

Autor sam slikovnice za djecu u vlastitoj nakladi. To mi je drugi dohodak. Da li ja kao autor imam pravo sama  kroz knjižare i osobno prodavati svoj autorski rad, odnosno na koji način ću obračunavati porez na dohodak? Porezna uprava traži da vodim poslovne knjige kao za samostalnu djelatnost uz plaćanje doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, poreza na dohodak i prireza. Rekli su mi da ja sama sebi ne smijem isplaćivati honorar kao od autorske naknade, već da moram podnositi godišnju prijavu, ali nisu mi rekli na koji način ću sama sebi izdati račun za svoj intelektualni rad, obzirom da ne smijem izdavati račune. Ja se pozivam na Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, ali gospođa mi je rekla, ne, vi prodajete knjige i to je to, potpuno zanemarivši da sam ja ujedno i autor.

 Odgovor

Naše mišljenje jednako je mišljenju koje Vam je dala Porezna uprava. Vi kao fizička osoba ne možete prodavati vlastiti proizvod bez da se osnovali d.o.o., obrt ili se upisali u registar poreznih obveznika. Obvezni ste na neki način voditi poslovne knjige te utvrđivati dobit (d.o.o.) ili dohodak (obrt, slobodno zanimanje ili upis u registar poreznih obveznika).

Zakonom o trgovini (čl.4. i 5.) točno je propisano tko se može baviti trgovinom, a Vi kao autor želite prodavati (trgovina) svoje proizvode te se stoga morate se pozivati na Zakon o trgovini.

Druga mogućnost je da svoja autorska djela prodajete preko nakladnika. U tom slučaju nakladnik Vam obračunava i isplaćuje autorski honorar (sa pripadajućim porezima).

 Prodaja automobila fizičkoj osobi

Firma (d.o.o.) je kupila rabljeni auto od fizike osobe (01/2010) i sada prodaje taj isti auto fizičkoj osobi po manjoj cijeni. Pri kupnji je napravljen kupoprodajni ugovor i plaćeno je 5% poreza na promet automobila. Firma (d.o.o.) sada pri prodaji izdaje račun. Pitanje je, s obzirom da pri nabavi nije obračunat PDV a time nije niti korišten odbitak PDV-a, da li je firma obavezna obračunati PDV na računu ili ne?

 Odgovor

Kod prodaje osobnog automobila koji je nabavljen u razdoblju od 01.01.2010. do 29.02.2012., bez obzira da li je kod nabave korišten pretporez ili ne, potrebno je na prodajnu cijenu obračunati PDV (25%) i iskazati ga na računu. Dakle, bez obzira što ste automobil kupili od fizičke osobe te niste iskoristili pretporez i bez obzira što ga sada fizičkoj osobi prodajete, imate obvezu PDV-a.

4 Comments

 1. Darko Mužinić-Reply
  24.02.2014 at 13:38

  Molio bi odgovor na pitanje kad ce biti donijeti iznosi mirovinskog doprinosa za slobodna zanimanja?

 2. eva-Reply
  30.12.2014 at 13:42

  Zanima me postoji li ista sto bi se moglo otvoriti na sto ne moram placati doprinose?
  Naime, plodavala bih vlastite proizvode unutar i van HR, no s obzirom da bi mi mjesecna zarada bila cc 500 do 1000 kn nazalost nisam u mogucnosti placati doprinose.
  Unaprijed hvala.

  • 31.12.2014 at 14:27

   Poštovana, pitanje doprinosa na plaću i iz plaće uvelike ovisi o Vašem trenutnom statusu zaposlenja. Npr. ako ste zaposleni kod drugog poslodavca tada u vlasitom d.o.o.-u ili j.d.o.o.-u ne morate biti zaposleni i plaćati doprinose. Jedna od mogućnosti je i otvaranje paušalnog obrta ukoliko ćete unutar godine ostvariti promet manji od 149.500 kn godišnje. U tom slučaju postoje doprinosi, no manji su nego u drugim oblicima poslovanja.

Ostavite komentar