01 4611 998
info@fidestum.hr

Blog

Što trebate znati o zapošljavaju mladih – mjera „Uz pola-pola do prvog posla“

Nakon velikog interesa poslodavaca za mjerom stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, Vlada je paket mjera Mladi i kreativni nadopunila s dodatnih 11 mjera za mlade do 29 godina koji su evidentirani na burzi rada minimalno 30 dana. Financijska sredstava omogućuje Europska unija, a dodatne mjere financiraju se iz Europskog socijalnog fonda I državnog proračuna. Ove mjere javljaju se kao odgovor na nezaposlenost mladih, ali ono što većina poslodavaca ne zna, jesu uvjeti koje trebaju ispunjavati, i proces prijave za neku od mjera. Mnogi nisu ni svjesni da mjere mogu iskoristiti, pritom smanjiti broj nezaposlenih i dobiti financijsku potporu u iznosima do 28.800,00 kuna. Toliko na primjer omogućuje paket mjera Uz „pola pola“ do prvog posla u trajanju od 12 mjeseci o kojemu ćemo detaljnije u nastavku.
Postoji više skupina mjera: Potpore za zapošljavanje, potpore za samozapošljavanje, za usavršavanje, zatim obrazovanje nezaposlenih, stručno osposobljavanje I druge. Ovisno o veličini i uvjetima koji ispunjava, poduzeće može odabrati mjeru za koju želi poslati zahtjev za potporom i čekati odobrenje Zavoda za zapošljavanje. Postoji više uvjeta koje poduzeće mora zadovoljiti, a glavni su da ne smije biti u poteškoćama, niti smanjivati broj zaposlenih kroz trajanje određene mjere. Također, broj osoba koje poslodavac može zaposliti uz potporu za zapošljavanje ne može biti veći od 50% prosječnog broja zaposlenih unazad 12 mjeseci.
Potpora uz „pola pola“ do prvog posla može se dodijeliti :
1) poslodavcima ako će zapošljavanje uz potporu dovesti do neto povećanja broja zaposlenih u odnosu na prosječan broj zaposlenih u posljednjih 12 mjeseci
2) poslodavcima koji nemaju povećano zapošljavanje unazad 12 mjeseci već opravdano upražnjena radna mjesta koja nadoknađuju zapošljavanjem uz potporu
3) poslodavcima koji nemaju zaposlenih ili koji djeluju kraće od 12 mjeseci za jednog radnika uz uvjet da su unazad 6 mjeseci imali zaposlenu jednu osobu
Konkretno uz ovu mjeru postoje još neki uvjeti. Poslodavac mora imat zaposlenu bar jednu osobu unazad 6 mjeseci, a osoba za koju poslodavac traži potporu mora biti u evidenciji nezaposlenih, te joj to treba biti prvo zaposlenje. Uz to poslodavac nije smio unazad 6 mjeseci zaposleniku dati Poslovno uvjetovani otkaz.
Veliki poslodavci za zaposlenje osobe s visokoškolskim obrazovanjem mogu dobiti maksimalno 18.000,00 kuna, dok mali i srednji mogu dobiti 28.000,00 kuna. Ukoliko osoba ima stečeno srednjoškolsko obrazovanje ili je bez zanimanja taj iznos se smanjuje.

Spomenut ćemo da je uz uvjete koje poslodavac i nezaposlena osoba trebaju ispunjavati, važno pripremiti i Zavodu predati svu potrebnu dokumentaciju:
1. Potvrdu o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa na dan podnošenja zahtjeva
2. Izjavu poslodavca o broju zaposlenih
3. Izjavu poslodavca o obavljenim inspekcijskim i drugim nadzorima unazad 12 mjeseci
4. Obrazloženje o poslovno uvjetovanim otkazima unazad 6 mjeseci
Dokumentacija kojom poslodavac dokazuje veličinu svoje tvrtke ukoliko je:
a) obveznik poreza na dobit:
• Godišnji financijski izvještaj poduzetnika – GFI-POD obrazac 2. (rok predaje je 31.03. za proteklu godinu)
b) obveznik poreza na dohodak (obrtnici i samostalne djelatnosti):
• Prijava poreza na dohodak s Pregledom poslovnih primitaka i izdataka (rok predaje je 28.02. za proteklu godinu), ovjerena na Poreznoj upravi.
I posljednja je financijska dokumentacija za utvrđivanje prosječnog broja zaposlenih i iznosa isplaćenih bruto plaća:
o RS obrasci str. A za razdoblje od 12 mjeseci ovjeren od REGOS-a,
o Od 1.1.2014. uz navedene RS obrasce za prethodne mjesece predaje se i obrazac JOPPD – izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja
Ukoliko je potpora odobrena, poslodavac ima 8 dana da sklopi ugovor sa zaposlenom osobom, uz uvjeti da održi broj zaposlenih koje je imao na dan zaposlenja sufinancirane osobe, te mora isplaćivati plaće redovito. Zaposlena osoba s druge strane obavezna je ispunjavati svoje obveze iz Ugovora o radu koje je sklopila s poslodavcem te javljati Zavodu svaku promjenu svog statusa koje utječu na tijek rješavanja ugovornih obaveza. Isplata sredstava vrši se u roku od 30 dana od potpisa ugovora.

Kako promijeniti ili odabrati računovodstveni / knjigovodstveni servis?

Često vlada mišljenje da je problematično ili „nezgodno“ promijeniti svoje postojeće knjigovodstvo / računovodstvo. Međutim, to nije tako! Promijeniti računovodstvo / knjigovodstvo je jednako lagano kao i promjena drugih vrsta intelektualnih usluga koje koristite. Za poduzetnika je najvažnije dobiti vrhunsku uslugu koja će pomoći da poslovni subjekt maksimalno iskoristi svoj potencijal. Najbolji trenutak za promjenu postojećeg računovodstvenog / knjigovodstvenog servisa je prijelaz obračunskog razdoblja (najčešće kalendarski mjesec) jer se tada izrađuju izvještaji koji ujedno postaju početna stanja za vašeg novog računovođu. (more…)

Pitanja i odgovori

Uslijed čestih pitanja naših klijenata odlučili smo najzanimljivije među njima izdvojiti i objaviti. Nadamo se da ćete i vi ovdje pronaći odgovore iz područja računovodstva, financija, poreza, obračuna plaća, izrade investicijskih studija i poslovnih planova. U slučaju da imate bilo kakvo pitanje iz prethodno navedenih područja, slobodno nam se obratite, rado ćemo vam odgovoriti.
(more…)

Jeste li zadovoljni svojim računovođom?

Gotovo svaki poduzetnik i obrtnik koji pokreće poslovanje analizira prednosti i nedostatke internog i eksternog računovodstva, tj. postavlja si pitanje zadovoljava li njegove poslovne potrebe zaseban računovodstveni odjel unutar poslovnog sustava ili je isplativije koristiti usluge vanjskih stručnjaka. (more…)

31. ožujka – dan D za većinu tvrtki, evo kako ga preživjeti

U odjelu računovodstva vašeg poduzeća zasigurno vlada užarena radna atmosfera. Vrijeme je izrade financijskih izvještaja i svih popratnih dokumenata koji će vam uskoro biti dostavljani na potpis. (more…)