01 4611 998
info@fidestum.hr

31. ožujka – dan D za većinu tvrtki, evo kako ga preživjeti

U odjelu računovodstva vašeg poduzeća zasigurno vlada užarena radna atmosfera. Vrijeme je izrade financijskih izvještaja i svih popratnih dokumenata koji će vam uskoro biti dostavljani na potpis.

Preciznost, točnost te fer procjena glavne su determinante kojima se računovođe vode kod izrade najvažnijih godišnjih izvještaja za svako poduzeće. Rok za predaju izvještaja u statističke svrhe je 31.03. Oni koji su brzi i ažurni 31.03. predat će izvještaje i za javnu objavu iako je redovni rok za predaju izvještaja u svrhu javne objave 30.06.

Kraj trećeg mjeseca svake godine za sve koji pružaju računovodstvene usluge jednim dijelom znači i zatvaranje prethodne poslovne godine. Prva obveza vezana za godišnje izvještaje o poslovanju je dostava godišnjih financijskih izvještaja FINA-i do 31.03. u statističke svrhe. Druga obveza vezana za FINA-u je dostava godišnjih financijskih izvještaja za javnu objavu. Uz financijske izvještaje, za javnu objavu dužni smo pripremiti i bilješke uz financijske izvještaje te posebne odluke.

Kako bi onim ažurnima olakšao posao, zakonodavac je uveo i neke dodatne pogodnosti za raniju predaju izvještaja. Ukoliko obveznik uz izvještaje koji se predaju za statističke svrhe do 31.03. dostavi i bilješke uz financijske izvještaje te posebne odluke, smatra se da je ispunio i obvezu predaje izvještaja za javnu objavu. Ukoliko to ne učini na taj način, krajnji rok za predaju izvještaja za javnu objavu je 30.06. tekuće godine.
Obveznici predaje financijskih izvještaja za svrhu javne objave su sva trgovačka društva, neovisno o njihovoj veličini. Obrtnici koji posluju prema Zakonu o porezu na dobit kao i profitne ustanove nemaju obvezu predaje Financijskih izvještaja za javnu objavu.

Uz godišnje financijske izvještaje FINA-i je potrebno dostaviti i bilješke uz financijske izvještaje, odluku o prijedlogu raspodjele dobitka ili pokrića gubitka te odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja. Prema odrednicama Zakona o trgovačkim društvima te dvije odluke mogu biti napisane kao jedan dokument, međutim za javnu objavu ipak trebaju biti napisane kao dva odvojena dokumenta. Kod donošenja spomenutih odluka potrebno je primijeniti odredbe iz ZTD-a gdje je točno propisno postupanje Uprave pri donošenju takvih odluka, a ovisno o tome radi li se o društvima kapitala ili društvima osoba.

Za izradu financijskih izvještaja u društvu (d.o.o.) odgovorna je Uprava prema odredbi ZTD-a Čl.428., st.2. U Zakonu nema posebnih odredbi o rasporedu dobitka tekuće godine, ali kod donošenja te odluke važno je voditi računa o određenim ograničenjima, tj. zabranama isplate ostvarenog dobitka. Npr. isplate dobitka članovima društva nije moguće vršiti ukoliko u bilanci postoji gubitak koji nije pokriven, a ujedno niti ne postoji zadržani dobitak ili pričuve iz kojih bi taj gubitak mogli pokriti. To ograničenje proizlazi iz Čl.406., st.1 ZTD-a.

Podjela dobitka također je nedopustiva ako je od završetka godine do donošenja odluke o raspodjeli dobitka nastupilo pogoršanje poslovne situacije koja nas upućuje na pojavu gubitka ili smanjenja kapitala, a prema odredbi Čl.406., st.4. Iz navedenog proizlazi da, ukoliko ste utvrdili dobitak 2012. godine, a početak 2013. donio je znatno pogoršanje u poslovanju te društvo bilježi gubitak, iz podjele dobitka 2012. godine treba isključiti dostatni iznos za pokriće gubitaka koji će nastati u 2013.godini.

Iako smo u članku spominjali izradu izvještaja za predaju FINA-i (statistika i javna objava), nemojte smetnuti s uma da su ipak najvažnija ona izvješća koja dostavljamo Poreznoj upravi, a rok za njihovu predaju je 30.04. Ujedno, ta izvješća su definitivna te ih nakon predaje ne možemo više mijenjati.

Ostavite komentar